Vzdelávanie

Vzdelávanie

Radi Vás privítame v našom vzdelávacom centre. Máme nachystaný priestor pre teoretické, aj praktické vzdelávanie za pomoci moderného vybavenia a pomôcok. Príďte vyskúšať niektorý z ponúkaných kurzov a dozviete sa viac.
8 hodinový kurz prvej pomoci

Cena: 35 Eur/osoba

Cieľová skupina: žiadatelia o vodičské oprávnenie (autoškola), zamestnanci ako súčasť BOZP

Charakteristika: základný kurz pre poskytovanie prvej pomoci

16 hodinový kurz prvej pomoci

Cena: 110 Eur/osoba
Cieľová skupina: študenti rôznych odborov, zamestnanci ako súčasť BOZP, pedagogickí pracovníci, športoví tréneri, vedúci táborov, opatrovatelia
Charakteristika: rozšírený kurz pre poskytovanie prvej pomoci

33 hodinový kurz prvej pomoci

Cena: 150 Eur/osoba

Cieľová skupina: študenti rôznych odborov, zamestnanci ako súčasť BOZP, pedagogickí pracovníci, športoví tréneri, vedúci táborov, opatrovatelia, dobrovoľníci

Charakteristika: rozšírený kurz pre poskytovanie prvej pomociKurz prvej pomoci pre hasičov

Dĺžka kurzu: 8, 16, alebo 33 hodín
Cena: 8 hodinový – 40 Eur/osoba, 16 hodinový - 110 Eur/osoba, 33 hodinový – 150 Eur/osoba
Cieľová skupina: dobrovoľní hasiči (DHZ, DHZO), zamestnanci závodných hasičských útvarov a zborov, študenti odborov so záchranárskym a hasičským zameraním, jednotky civilnej ochrany.
Charakteristika: podľa zvolenej dĺžky kurzu sa účastník naučí poskytovať prvú pomoc v potrebnom rozsahu pre výkon svojej činnosti. Do kurzu sú zapracované skúsenosti a znalosti z výjazdovej skupiny a reálnych zásahov.