33 hodinový kurz

33 hodinový kurz prvej pomoci

Cena: 150 Eur/osoba
Cieľová skupina: študenti rôznych odborov, zamestnanci ako súčasť BOZP, pedagogickí pracovníci, športoví tréneri, vedúci táborov, opatrovatelia, dobrovoľníci
Charakteristika: rozšírený kurz pre poskytovanie prvej pomoci
Osnova kurzu:
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoci pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri stavoch úrazového pôvodu
– prvá pomoc pri pôsobení tepla/chladu
– prvá pomoc pri mimoriadnych udalostiach a stavoch
– obväzové techniky, improvizované pomôcky a použitie lekárničky
– transport, polohovanie a fixácia postihnutého
– používanie AED pri KPR
– záverečné skúšky