Technika

Technika

Momentálne máme k dispozícii 3 kusy sanitných vozidiel Volkswagen Transporter T5 a 1 kus terénneho vozidla Nissan Pathfinder. Všetky vozidlá máme s pohonom všetkých kolies, sú vybavené zvláštnymi zvukovými a svetelnými výstražnými znameniami modrej farby a spĺňajú tak podmienky na vozidlá s právom prednosti v jazde. V každom vozidle (vrátane terénneho) máme najmodernejšiu transportnú techniku v podobe nosidiel od výrobcu Medirol, defibrilátory Lifepak 12, imobilizačné prostriedky od výrobcu Spencer. Všetky naše sanitné vozidlá svojou zdravotníckou výbavou spĺňajú Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú a dopĺňajú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 číslo 14016/2010-OL.

Volkswagen Transporter T5

Sanitné vozidlo Volkswagen Transporter T5 4x4 je určené pre posádku rýchlej zdravotníckej pomoci. Svojou zdravotníckou výbavou spĺňa Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú a dopĺňajú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 číslo 14016/2010-OL. Vo výbave:
- transportné polohovateľné nosidlá
- imobilizačné prostriedky
- výbava na oxygenoterapiu
- defibrilátor s 12 zvodovým EKG
- pľúcny ventilátor
- pulzný oxymeter, glukomer, tlakomer
- odsávačka
- zásahový batoh

P1140788

Nissan Pathfinder 4x4

Špeciálne terénne záchranné vozidlo Nissan Pathfinder s pohonom všetkých kolies slúži na dopravu zdravotníckych záchranárov do ťažko prístupného terénu a zvoz pacientov z týchto miest. Je vybavené zdravotníckou výbavou spomínanou vo Vyhláške 30/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva z 09. januára 2006 o minimálnych požiadavkách na materiálno-technické vybavenie ambulancie podľa prílohy číslo 5.