Kontakty

Máte otázky?

Záchranári Martin

občianske združenie

Komenského 4052/7, 036 01 Martin
IČO: 50 434 861, DIČ: 2120697788
registračné číslo: VVS/1-900/90-52996
číslo účtu: SK28 8330 0000 0021 0105 3733, Fio banka

Vedúci záchranár

Michal Repiščák, mobil: 0902 204 420, email: zachranarimt@gmail.com

Vedúci technického úseku

Vladimír Repiščák, mobil: 0903 550 514

Výjazdové stanovisko

Pod Kanálom 426/49A, 038 61 Lipovec