Kontakty

Máte otázky?

Záchranári Martin

občianske združenie

Komenského 4052/7, 036 01 Martin
IČO: 50 434 861, DIČ: 2120697788
registračné číslo: VVS/1-900/90-52996
číslo účtu: SK28 8330 0000 0021 0105 3733, Fio banka

Vedúci záchranár

Michal Repiščák, mobil: 0902 204 420, email: zachranarimt@gmail.com

Vedúci technického úseku

Vladimír Repiščák, mobil: 0903 550 514

Výjazdové stanovisko

Pod Kanálom 426/49A, 038 61 Lipovec

Podporiť nás môžete venovaním 2% z vašich daní z príjmov. Občianske združenie Záchranári Martin je oprávnený prijímateľ. Daňovník, ktorý je fyzickou osobou a podáva si daňové priznanie sám, vypĺňa Daňové priznanie a v ňom oddiel – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona. V tomto oddiele vyplní daňovník sumu, ktorú poukazuje zo zaplatenej dane a údaje o prijímateľovi –  IČO a obchodný názov do 31. 03. príslušného kalendárneho roka. V prípade, že fyzickej osobe (zamestnancovi) vykoná zamestnávateľ ročné zúčtovanie dane z príjmu, vystaví mu tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane. Spolu s vyplneným tlačivom Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane obe tlačivá odnesie na miestny daňový úrad do 30. 04. príslušného kalendárneho roka.

Ak potrebujete s vyplnením pomôcť, kontaktujte nás a radi vám poradíme.

Ďakujeme za podporu.