Kurz pre hasičov

Kurz prvej pomoci pre hasičov

Dĺžka kurzu: 8, 16, alebo 33 hodín
Cena: 8 hodinový – 40 Eur/osoba, 16 hodinový – 110 Eur/osoba, 33 hodinový – 150 Eur/osoba
Cieľová skupina: dobrovoľní hasiči (DHZ, DHZO), zamestnanci závodných hasičských útvarov a zborov, študenti odborov so záchranárskym a hasičským zameraním, jednotky civilnej ochrany.
Charakteristika: podľa zvolenej dĺžky kurzu sa účastník naučí poskytovať prvú pomoc v potrebnom rozsahu pre výkon svojej činnosti. Do kurzu sú zapracované skúsenosti a znalosti z výjazdovej skupiny a reálnych zásahov.
Osnova kurzu:
– prvá pomoc pri život ohrozujúcich stavoch
– prvá pomoci pri náhlych stavoch
– prvá pomoc pri stavoch úrazového pôvodu
– prvá pomoc pri pôsobení tepla/chladu
– prvá pomoc pri mimoriadnych udalostiach, požiaroch, dopravných nehodách, crush syndróm, atď.
– transport, polohovanie a fixácia postihnutého
– používanie AED pri KPR, simulovanie výjazdu ku KPR (first responder system)
– modelové situácie a scenáre
– záverečné skúšky