Technika

Volkswagen Transporter T5


Sanitné vozidlo Volkswagen Transporter T5 4x4 je určené pre posádku rýchlej zdravotníckej pomoci. Svojou zdravotníckou výbavou spĺňa Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 26. novembra 2014, ktorým sa ustanovujú a dopĺňajú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 číslo 14016/2010-OL. Vo výbave:

- transportné polohovateľné nosidlá

- imobilizačné prostriedky
- výbava na oxygenoterapiu
- defibrilátor s 12 zvodovým EKG
- lieková výbava
- pulzný oxymeter, glukomer, tlakomer
- odsávačka
- zásahový batoh

 

 

Nissan Pathfinder 4x4


Špeciálne terénne záchranné vozidlo Nissan Pathfinder s pohonom všetkých kolies slúži na dopravu zdravotníckych záchranárov do ťažko prístupného terénu a zvoz pacientov z týchto miest. Je vybavené zdravotníckou výbavou spomínanou vo Vyhláške 30/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva z 09. januára 2006 o minimálnych požiadavkách na materiálno-technické vybavenie ambulancie podľa prílohy číslo 5.

 


MzA2M