O nás

Občianske združenie Záchranári Martin

 

Záchranári Martin je občianske združenie, ktoré tvoria profesionálni zdravotnícki záchranári. Medzi jeho ciele patrí zabezpečovanie predlekárskej prvej pomoci formou asistenčnej služby na kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatiach. Združenie tiež vykonáva prezentáciu prvej pomoci najmä ukážkami a praktickými nácvikmi, asistenčnú službu v horskom teréne a na horšie dostupných miestach špecializovanými technikami a prostriedkami a protipožiarnu asistenčnú hliadku na rôznych typoch podujatí. Občianske združenie Záchranári Martin úspešne spolupracuje so zložkami integrovaného záchranného systému pri zásahoch, mimoriadnych udalostiach a živelných pohromách.

 

Podporili nás

prof. MUDr. Ján Danko, CSc.

                         

Mesto Martin

           

      Tesco


MTI5ND