Kontakty

Na tejto stránke nájdete všetky potrebné kontakty na naše občianske združenie, ako aj úradné informácie.

 

Michal Repiščák
vedúci záchranár

Záchranári Martin
Komenského 4052/7, 036 01 Martin
občianske združenie
IČO: 50 434 861, DIČ: 2120697788
 
Výjazdové stanovisko
Kozmonautov 35, 036 01 Martin
 
 
 Údaje o združení nájdete v evidencii občianskych združení, ktorú zabezpečuje Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy, Drieňová 22, 826 86  Bratislava 29.

 

 

ZTQ5ZWUx